สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมฯ มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ORTHO CONNECT

LN_Web_1920

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

สำหรับทันตแพทย์

ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเฉพาะทาง

สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน