นามบัตรดิจิทัล​ ฟรี​ สำหรับสมาชิกสามัญ​สมาคมทันตแพทย์​จัดฟัน​แห่ง​ประเทศไ​ทย​

🪪 นามบัตร QR Code ที่สแกนแล้วจะพบหน้าเว็บสมาคมฯ ที่แสดงว่าเป็นทันตแพทย์จัดฟันสมาชิกสามัญของสมาคมฯ และวุฒิ สมาชิกใส่ contact ของคลินิกหลักได้ 1 แห่ง

🪪 สแกนได้ทั้งจากมือถือของหมอ หรือ ใช้ QR Code ติดไว้ที่คลินิก เอกสาร หรือสื่อโซเชียล

ข้อมูลของหมอและคลินิกหลักจะเข้าในมือถือของคนไข้ทันที คนไข้สามารถ save หน้านามบัตรหมอไว้ใน Line keep, save/share เป็น web page, หรือนำเข้า phone book ในมือถือ (ข้อมูลที่เข้า phone book ไม่ครบ ทั้งหมดขึ้นกับระบบมือถือ)

🪪 แถมเพิ่มนามบัตรดิจิทัลส่วนตัวสำหรับแจกเพื่อนฝูง

✏️ กรอกข้อมูลสำหรับนามบัตรใน form นี้

https://forms.gle/XwjjGfT1iVTv4y7t5

เบอร์โทรและอีเมลส่วนตัวสำหรับยืนยันตัวตน และใช้ในนามบัตรส่วนตัว ฐานข้อมูลสมาชิกจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก