บันทึกการบรรยายพิเศษโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำหรับบัณฑิตที่จบปี​ 2564-2566​

>> หัวข้อการบรรยาย

Orthodontic Considerations in Comprehensive Dental Care

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12:15 - 14:00 น. ห้อง Lotus 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

 

>> link สำหรับดูบันทึกการบรรยาย

https://youtu.be/Pr-G3JpuiI0?si=ZBH044b_U0VIsLv