การบรรยายพิเศษโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำหรับบัณฑิตที่จบปี​ 2564-2566​

>> หัวข้อการบรรยาย

Orthodontic Considerations in Comprehensive Dental Care

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 12:15 - 14:00 น. ห้อง Lotus 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

 

>> สำหรับบัณฑิตที่จบปี​ 2564 - 2566 

(ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 116 เท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายนี้ได้)

**รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 พ.ย. 66 

 

>> link สำหรับการลงทะเบียน/ตรวจสอบการลงทะเบียน

https://www.thaidental.or.th/datmeeting/datregister/DATORTHO