ขอขอบคุณบริษัท Haleon ผลิตภัณฑ์ Polident เม็ดฟู่สำหรับแช่รีเทนเนอร์และ Clear aligners ที่สนับสนุนการประชุมวิชาการของสมาคมครั้งที่ 1/2567

ขอขอบคุณบริษัท Haleon ผลิตภัณฑ์ Polident เม็ดฟู่สำหรับแช่รีเทนเนอร์และ Clear aligners ที่สนับสนุนการประชุมวิชาการของสมาคมครั้งที่ 1/2567 นี้ครับ
ลงทะเบียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ haleon health partner ได้ที่ www.haleonhealthpartner.com/en-th/