World Orthodontic Health Day 2024

World Orthodontic Health Day 2024
วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี ถือว่าเป็น วันจัดฟันโลก, สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของรอยยิ้มและสุขภาพช่องปาก ในวันนี้ครับ เพราะรอยยิ้มคือหน้าต่างของหัวใจ 
'Changing lives one smile at a time'
#WOHDWFO2024 #OneSmileataTime