ประกาศผลการประกวดหนังสั้น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ตามที่สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน โดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น มีผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประชาชนทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะประกาศรายนามผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ครับ (รายละเอียด​ในภาพโปสเตอร์​ครับ)​

โดยพิธีมอบรางวัล​ จะจัดขึ้น​ในวันจันทร์​ที่​ 18​ พฤศจิกายน​นี้​ เวลา 11.00 น.

ที่​คณะทัน​ตแพทยศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล​ติดต่อสอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่

ทพ.ชัยพล โทร. 08-1752-9521 ครับ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านอีกในโอกาสต่อไปครับ

 


 

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมฯ

 

กติกาการประกวด

1. มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

ก. ตระหนักถึงโทษของการจัดฟันเถื่อน (หรือจัดฟันแฟชั่น) ที่ทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์

ข. ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร?

2. ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 1 นาที ไม่จำกัดรูปแบบนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบไวรัลคลิป หนังสั้นแอนิเมชั่น หรืออื่นๆ

3. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

 

รางวัลการประกวด

ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประกาศผลและมอบรางวัล

ทางเว็บไซต์ www.thaiortho.org และมอบรางวัลที่งานประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม

โครงการประกวดหนังสั้น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Email: thaiorthoshortfilm@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ (download PDF)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ครับ (download PDF)