#PrayForNepal สรุปยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

ยอดเงินบริจาคที่รวบรวมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 112,970 บาท

นอกจากนี้ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ยังร่วมบริจาคสบทบอีก 3,000 USD (จากเงินสะสมของสมาคมฯ)

รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 212,240 บาท ซึ่งได้มีการโอนเงินบริจาคไปให้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศเนปาลเรียบร้อยแล้ว และทางสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศเนปาลได้ส่งข้อความแสดงความขอบคุณมาดังนี้

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งเอเชียแปซิฟิกทุกท่าน

เราขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงความห่วงใย และได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบเรามาอย่างไม่ขาดสาย แต่เราต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถตอบกลับข้อความของพวกท่านได้รวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น

ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศเนปาลรู้สึกซาบซึ้ง อย่างมากจนเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้ เราขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงความช่วยเหลือ และได้พยายามสวดภาวนาให้กับพวกเรา พวกเราสัมผัสได้ถึงความรักและความปรารถนาดีของท่านที่ส่งผ่านมาถึงพวกเราใน ครั้งนี้อย่างแท้จริง แม้ว่าพวกเราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความห่วงใยจากผู้คนมากมายจาก ทั่วโลกถึงเพียงนี้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นจะพลังที่จะช่วยผลักดันให้เราพร้อมที่จะลุกขึ้นและ ก้าวเดินต่อไปได้

เราอยากจะขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศเนปาล ซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากพวกท่าน กำลังมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาทุกข์และเยียวยาผู้ประสบภัย ตลอดจนพยายามที่จะฟื้นฟูประเทศของเราให้กลับคืนมาอีกครั้ง

พวกเราได้ดำเนินการจัดส่งปัจจัยจำเป็นต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าใบกันฝน และอาหาร ไปยังพื้นที่อันห่างไกลของประเทศเนปาลแล้ว ซึ่งในขณะนี้ สมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศเนปาลบางท่าน ก็ได้อาสาไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

สิ่งที่พวกเรากำลังจะทำต่อไปก็คือ การบูรณะและสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศของเรา ซึ่งการที่เราได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากพวกท่าน ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ให้ได้อย่างน้อย 5 โรงเรียน โดยจะสามารถรองรับนักเรียนได้อย่างน้อย 2,500 คน เพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในการนี้ Dr. Prakash Bhattarai นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศเนปาล มีความยินดีที่จะแจ้งว่า หากท่านประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะประเทศของเราตามแนว ทางข้างต้น พวกเราก็พร้อมที่จะต้อนรับพวกท่าน และยินดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอาสาสมัครที่จะไปดูแล ผู้ประสบภัยในบริเวณที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างมาก

ทั้งนี้ เราจะพยายามรายงานความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูบูรณะประเทศเนปาลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Dr. Dashrath Kafle

ODOAN ECM for APOS

dasrath

FireShot-Pro-Screen-Capture-201-Outlook_com-kjirawat@hotmail_com-snt146_mail_live_com__tidcvWI83E2Xc8WmWl3uPPuiAjQ2fidflinbox