#PrayForNepal

Pray-for-Nepal

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย กำลังรวบรวมเงินบริจาคเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือชาวเนปาลผ่านสมาคมทันตแพทย์จัดฟันเนปาลครับ

โดยท่านสามารถโอนเงินบริจาคมาได้ที่

ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีสะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี 046-7-01880-0

โดยจะเปิดรับบริจาคถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ครับ

หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงินบริจาคได้โดยส่งข้อความไปที่ inbox ของ Facebook หมอจัดฟันไทย ครับ

ขอบพระคุณมากครับ