ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันที่ 20 ก.ค. 2566 เวลา 11:30 - 12.45 น.

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสามัญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 - 12.45 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญประชุม