อุปกรณ์เสริมสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

https://www.youtube.com/watch?v=_rQ43n1G76c&feature=youtu.be