แจ้งชำระเงิน

[seed_confirm]

โปรดทราบ

  • กรุณาแนบสลิปโอนเงิน / รูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • กรณีนักศึกษากรุณาระบุสถาบัน, กรุณาแจ้งชื่อที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินอย่างชัดเจน, หรืออื่นๆ ในช่องหมายเหตุ