จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 6-8 กรกฎาคม 2565 @ CentralWorld

Dental Trade Exhibition at Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามแสควร์
  เลขที่บัญชี 123-1-16694-5
  ซึ่งจะโอนเงินได้ตามวิธีที่ท่านสะดวก
  หลังจากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง
 2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ได้จากที่นี่
  แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง
 3. ชำระเงินด้วยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย แล้วส่งไปรษณีย์ไปที่
  ทพ. ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ
  125/47
  หมู่บ้านแมกไม้ ถนนรามอินทรา 103/3 เขตคันนายาว กทม. 10230
  แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง

โต๊ะที่ยังว่าง (availability)

19, 20, 21, 22, 26, 27, 29

รายชื่อผู้แสดงสินค้าและเบอร์โต๊ะที่ได้ถูกจองแล้ว
(Current list of trade exhibitors and their reserved table numbers)

เบอร์โต๊ะ

รายชื่อผู้แสดงสินค้า

1

Straumann Group (Thailand)

2

Straumann Group (Thailand)

3

GSK

4

เด็นท์-เมท

5

Bangkok Dental Supply

6

CTM

7

CTM

8

Healthy Co.

9

Accord

10

AO Thailand

11

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด

12

W & H

13

W & H

14

Tuff Dental Tech

15

Orthodontic Line

16

Orthodontic Line

17

I Dew Plus

18

WMO

19

20

21

22

23

3M

24

บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด

25

บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด

26

27

28

DKSH – GUM

29