จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 20-22 กรกฎาคม 2565 @ CentralWorld

Dental Trade Exhibition at Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามแสควร์

  เลขที่บัญชี 123-1-16694-5

  ซึ่งจะโอนเงินได้ตามวิธีที่ท่านสะดวก

  หลังจากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง

 2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ได้จากที่นี่

  แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง

 3. ชำระเงินด้วยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย แล้วส่งไปรษณีย์ไปที่

  ทพ. ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ

  125/47 หมู่บ้านแมกไม้ ถนนรามอินทรา 103/3 เขตคันนายาว กทม. 10230

  แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: prinya@yahoo.com พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโต๊ะที่ต้องการจอง

รายชื่อผู้แสดงสินค้าและเบอร์โต๊ะที่ได้ถูกจองแล้ว

(Current list of trade exhibitors and their reserved table numbers)

เบอร์โต๊ะ รายชื่อผู้แสดงสินค้า
1 Straumann Group (Thailand)
2 Straumann Group (Thailand)
3 GSK
4 เด็นท์-เมท
5 Bangkok Dental Supply
6 CTM
7 CTM
8 Health Co.
9 Accord
10 AO Thailand
11 บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด
12 W & H
13 W & H
14 Tuff Dental Tech
15 Orthodontic Line
16 Orthodontic Line
17 I Dew Plus
18 WMO
19 premier med supply
20 oral herb
21 Align Technology (Thailand) Ltd.
22 Align Technology (Thailand) Ltd.
23 3M
24 บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด
25 บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด
26 K MEDDENT CONNEXION
27 แอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็ม
28 DKSH - GUM
29 D1 Dental supply
30 บ.ชาลิน
31 หจก. ออร์โธไบรท์
32 หจก. ออร์โธไบรท์
33 บริษัท denex
34 nudent