ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการจัดฟัน 1/2564 “Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics”

พบกับการประชุมวิชาการเต็มรูปแบบ 3 วัน กับหัวข้อที่น่าสนใจโดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่จะมาส่งต่อความรู้ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหนือชั้นและครบถ้วนในทุกมุมมองได้แก่ Prof. Nelson Mucha (Maria) UFRJ - UFF, Brazil และ Prof.Dr.Dr. Bernd Lapatki, Germany พร้อมวิทยากรไทยได้แก่ ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ จะมาเล่าถึงการจัดฟันในผู้สูงอายุ ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย cleft นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการรักษา Cl II Malocclusion โดยอ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ การใช้ Cl II functional appliance โดยอ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ การรักษา Cl II openbite แบบไม่ผ่าตัดโดย อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ ต่อด้วยวิทยากรจากมช. ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน และวิทยากรหน้าใหม่ อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี กับหัวข้อการบรรยายที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด แบบนี้ต้องรีบลงทะเบียนกันมาแล้วค่า ;)

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

กำหนดการประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

จดหมายเชิญประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมวิชาการหลัก โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่นี่ครับ Download PDF