หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่

อ่านหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย​ และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย​ ได้ที่