ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป Braces News ฉบับตีพิมพ์ จะแจกให้แก่ผู้ร่วมประชุมวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าฟังงานประชุมเท่านั้น

ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป Braces News ฉบับตีพิมพ์ จะแจกให้แก่ผู้ร่วมประชุมวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าฟังงานประชุมเท่านั้น ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Braces News ฉบับวารสารออนไลน์ได้ผ่านทางเวปไซต์ของสมาคม www.thaiortho.org