โครงการ "Rising Stars of APOS" ในงานประชุมวิชาการ 2024 Asian Pacific Orthodontic Conference จัดระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. 2567 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกตัวแทนสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยในโครงการนี้คือ
รศ. ทพ. ดร. ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร "ดาวรุ่ง" เพื่อร่วมโครงการ "Rising Stars of APOS" ซึ่งเป็น special session ในงานประชุมวิชาการ 2024 Asian Pacific Orthodontic Conference จัดระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุม TaiNEX2 กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่ง​ประเทศไทย​
- อายุต่ำกว่า 45 ปี
- มีผลงานด้านคลินิกหรืองานวิจัย

ดาวรุ่งที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นวิทยากรนำเสนอผลงาน​ 20นาที ในงานประชุมข้างต้น​ โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยง และ​ที่พัก​ 2 คืนระหว่างงานประชุม

กรุณาส่ง
1. ประวัติส่วนตัว (CV) ระบุตำแหน่งและสถานที่ทำงาน
2. รายละเอียด​งานคลินิกหรือวิชาการที่เคยทำ หรือกำลัง​ทำอยู่
3. หัวข้อที่คาดว่าจะไปนำเสนอที่งานประชุมในฐานะ "ดาวรุ่ง" จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

มาที่ thaiortho@gmail.com​ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2567