อำลา อาลัย Emeritus Professor William R. Proffit

สมาคม​ทันต​แพ​ท​ย์จัด​ฟัน​แห่ง​ประเทศไทย​ ขอแสดง​ความเสียใจ​ต่อ​การ​จากไป​ของ​ Emeritus Professor William R. Proffit ผู้​สร้าง​คุณูปการ​อัน​ใหญ่​หลวง ต่อวงการทันตกรรม​จัด​ฟัน​ของโลก

Professor Proffit ได้รับการยกย่องในวงการทันตกรรมจัดฟันทั่วโลกว่าเป็น "Godfather of Orthodontics" ซึ่งท่านได้เสียชีวิตอย่างสงบไปเมื่อเช้าวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยวัย 82 ปี ในช่วงชีวิตของท่านนั้น ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการทันตกรรมจัดฟัน ในระดับนานาชาติ และเป็นผู้แต่งตำราที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอ้างอิงของนักศึกษา คณาจารย์ และทันตแพทย์จัดฟันทั่วโลก ที่ชื่อว่า "Comtemporary Orthodontics" ซึ่งตำราเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงเนื้อหา และตีพิมพ์ใหม่ไปแล้วถึง 6 ครั้ง และได้รับการแปลไปถึง 12 ภาษาทั่วโลก นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ที่มีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทันตกรรมชั้นนำถึงกว่า 200 บทความ และได้มีส่วนร่วมในการประพันธ์เนื้อหาประกอบตำราเรียนทางทันตกรรมจัดฟันอื่น ๆ อีกมากมาย

Professor Proffit ดำรงตำแหน่ง Chairman ของ Department of Orthodontics, University of North Carolina School of Dentistry (UNC)  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ถึงปี 2001 ก่อนที่จะได้รับมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติคือ Kenan Distinguished Professor และ Emeritus Professor จาก UNC ในเวลาต่อมา

จึงกล่าวได้ว่า พวกเราได้สูญเสียบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างสูงยิ่งต่อวงการทันตกรรมจัดฟันของโลกไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ก็นับว่าท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพทันตแพทย์จัดฟันมาตลอดช่วงชีวิตในการทำงานของท่าน