ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ Dr. Charles Burstone บุคคลสำคัญของวงการทันตกรรมจัดฟัน

Burstone

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ Dr Charles Burstone ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ท่านไปเพื่อบรรยายวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

Dr Burstone ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ Division of Orthodontics, School of Dental Medicine, University of Connecticut ที่ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งแผนกและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกในตั้งแต่ปี 1970 ถึงปี 1992

ท่านยังมีคุณูปการต่อวงการทันตแพทย์จัดฟันสมัยใหม่ โดยมีบทบาทในการศึกษาวิจัย และเขียนบทความที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในวงการ รวมทั้งยังเป็นผู้เขียนตำรา และนำเสนอแนวคิดที่สำคัญ ๆ หลายอย่างของการจัดฟัน จึงกล่าวได้ว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่น่ายกย่องในวงการทันตกรรมจัดฟัน การจากของท่านครั้งนี้ จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวีชาชีพทันตแพทย์จัดฟัน