ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่

ในโครงการ "เติมยิ้มด้วยรัก" ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ครับ