การปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ไปปฎิบัติงานติดตามความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมี Prof. Dr. Amit Bhardwaj จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟันของ Modern Dental College and Research Center, Indore India ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

Thai Association of Orthodontists’ Mobile Orthodontic Unit for CLPs followed up orthodontic treatment progress in CLPs at Maharaj Nakhon Ratchasima hospital on May 27, 2016. Prof. Dr. Amit Bhardwaj from Modern Dental College and Research Center, Indore India joined the volunteer unit as observer.

S__94167048

S__94167050

S__94167052

S__94167054

S__94167056