Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านเขย่าความเชื่อกับตัวจริงของวงการวิจัยทางทันตกรรมจัดฟัน Professor Peter H Buschang จาก Texas A&M University เจ้าของผลงานวิจัยตีพิมพ์กว่าร้อยรายการในฐานข้อมูล Pubmed กับหัวข้อบรรยาย
“Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics”

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับสมาชิกสามัญ

อย่าลืมรีบลงทะเบียนกันนะครับ เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สนใจลงทะเบียน ติดต่อ ทญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ ฝ่ายทะเบียน โทร. 08-1807-3664

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ที่นี่ครับ (download PDF)