Upcoming Event: นิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

Poster-Portrait_resized

เตรียมพบกับ งานนิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด” ซึ่งจัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

โดยในงานจะมีการให้ความรู้ทางด้านจัดฟันที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเทคนิคการนำเสนอผ่านทางสื่อผสมที่ทันสมัย รวมทั้งมีการให้บริการตรวจฟันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันด้วย

หากท่านสมาชิกสามัญฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนงานของสมาคมฯ ในครั้งนี้ หรือต้องการเป็นอาสาสมัครในการช่วยตรวจฟันและให้คำแนะนำด้านการจัดฟันแก่ ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-9114-1374

แล้วพบกันในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ ที่ลานกิจกรรม โซน Eden ชั้น 1 ณ CentralWorld