ลงทะเบียนงานประชุม Empowering Orthodontic Treatment for Cleft Patients

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทันต

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชัน19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนี้บรรยายโดยวิทยากรในประเทศฝีมือขั้นเทพที่เรารู้จักกันดีเพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทางทันตกรรมจัดฟันและสร้างเครือข่ายการรักษาผู้ป่วย

ลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้เลยครับ >> https://forms.gle/A2gcR763jiSfvxJN6

ลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนงานประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Click

วิทยากร

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อวิทยากรได้ที่นี่ครับ Download PDF

กำหนดการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

จดหมายเชิญประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมวิชาการหลัก โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่นี่ครับ Download PDF