ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการจัดฟัน 2/2562 ThaAO Scientific Conference in PHUKET

Mark your calendar! เตรียม​จองตั๋ว​เครื่องบิน​และจองที่พักให้พร้อม!

อีกครั้​ง กับงานประชุม​วิชาการ​สมาคม​ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยนอกกรุงเทพมหานคร!!!


ครั้งนี้เราจะไปสัมผัสหาดทราย ทะเล และแสงแดดกันถึงจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Prashant Zaveri วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ multi-disciplinary cases ท่านจบปริญญาโทสาขา Orthodontics และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Periodontics และจะมาให้แง่คิดในการจัดฟันให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ periodontal procedures เข้ามาช่วยในการแก้ไข muco-gingival defect และ bone loss ใน impacted teeth รวมไปถึงฟันที่เกิด trauma อีกด้วย

นอกจากนี้ นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก Dr. Chng Chai Kiat จากสิงคโปร์ ที่จะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่อง surgery first อีกด้วย

จองตั๋ว​เครื่องบิน​และที่พักให้พร้อม! งานนี้แต่งกายสบาย ๆ สไตล์ลำลองตลอดการประชุม พร้อมพบกับกิจกรรม หลากหลาย อาทิ White Beach Party, Yoga on the Beach และกิจกรรมทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ที่เดียว!

Pre-Conference

ท่าน​สามารถ​ลงทะเบียน​ pre-conference lecture สำหรับ​งาน​ประชุม​วิชาการ​สมาคม​ฯ​ ที่​จังหวัด​ภูเก็ต​ ซึ่ง​โปรแกรม​นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม​นี้ครับ

ท่านสามารถ​ติดตาม​รายละเอียด​ และลงทะเบียน​ได้​ที่ link นี้​ครับ

ลงทะเบียน pre-conference lecture

สำหรับ​โปรแกรม​ pre-conference​ อื่น ๆ จะมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติม​ และจะเปิดให้ลงทะเบียน​ในโอกาสต่อไปครับ โปรดติดตาม​นะครับ

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

หรือลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ทางด้านล่างครับ  

กำหนดการประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

จดหมายเชิญประชุม

ประชุมวิชาการหลัก
ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมวิชาการหลัก (29 – 30 ตุลาคม 2562) โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่นี่ครับ Download PDF

Pre-Conference​
ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมวิชาการ pre-conference (28 ตุลาคม 2562) ได้ที่นี่ครับ Download PDF

ลงทะเบียน / Register

ThaAO Scientific Conference in PHUKET | 29-30 ต.ค. 2562
สัญชาติ / Nationality *

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน / Applicant Information

ค่าลงทะเบียนหลัง 30 ก.ย. 2562 *

Applicant Information

Registration Fee *

การชำระค่าลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน *
หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน *
Maximum upload size: 5MB
กรุณาแนบรูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Please take a screenshot that confirms your successful transaction

Fee Payment

Payment Method *
Payment Slip *
Maximum upload size: 5MB
กรุณาแนบรูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Please take a screenshot that confirms your successful transaction

การเข้าร่วมกิจกรรม

ท่านต้องการเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เย็นวันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 17.30 น. - 21.30 น.ในธีม “White Beach Party“ @JW Marriott Resort&Spa งานนี้ฟรีจ้า *
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรม Yoga on the beach เช้าวันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 7.00 น. - 19.30 น. @JW Marriott Resort&Spa หรือไม่ *
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทันตแพทย์จัดฟันเพื่อสังคม เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าบ้านตะวันฉาย วันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 10.00 - 13.00น. หรือไม่ *

Special Activities and Social Functions

Please indicate your attendance.
White Beach Party: October 29, 2019 from 5.30 pm to 9 pm @ JW Marriott Phuket Resort & Spa *
Yoga on the Beach: October 30, 2019 from 7 am to 7.30 am @ JW Marriott Phuket Resort & Spa *

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

สามัญ

กณิตนันท์สุนันต๊ะ
กุลธิดาปรคนธรรพ์
เกตุกัญญาสุวรรณประทีป
เกรียงไกรเกษมทรงธรรม
ครรชนะจรัณยานนท์
จิรวรรณชาติพิทักษ์
ชัยทวีศรีพงศ์พันธุ์กุล
ชาญชัยพัฒนวิริยะพิศาล
ชาญวิทย์ตันติกัลยาภรณ์
ฐิติกาหรรษ์ภิญโญ
ณัฐชนนศิริพันธ์
ณัฐวรัณย์หาญวนานนท์
ทิพานันญาณิสิราพันธ์
ธนวัฒน์เกียรติถาวรวงศ์
นภัทรโยธะธราดล
นิรมลลีลาอดิศร
ปกาญจน์กาญจนะ
ปภัสพงศ์เพิ่มแสงงาม
ปภินวิชวิพัฒนบวรวงศ์
ปริยากรชัยมงคล
ปรีญาสุวรรณวิฑิต
ปรียดาสันติลักขณาวงศ์
ปาณิศาพีรวณิชกุล
ปิยะดนัยสุธีรพงศ์พันธ์
พรพรรณจริยวิทยากุล
พรหทัยเลียวสายทอง
ไพรัชหาญวนานนท์
ภณิดาณ สงขลา
ภัทราสุมณศิริ
ภาณุรัตน์ลิมปศิริสุวรรณ
ยอดหทัยสาตราวาหะ
ลักษม์สิรีเลาหะนันท์
วริษนันท์ประสงค์วรานนท์
วัจน์กรธรรมวณิชย์
วิมลทิพย์มุทานนท์
วิเศษพลสุทธิเดชานัย
วีระพลรุ่งนิศากร
ศรายุทธเจียรพงศ์ปกรณ์
ศุภรัสมิ์ศักดากรกุล
ศุภวัฒน์พุฒิภาษ
สรัญญาสุวรรณโกมลกุล
สัจจพรพรรคอนันต์
สาธินีนฤปกร
สิขเรศปริญญาชัยพันธ์
สุดารัตน์ถือพุทธ
สุภชัยเกียรติสกุลทอง
สุภีพันธุ์บุณยรัตนสุนทร
สุรัฐกนกกุลชัย
สุวรรณีลัภนะพรลาภ
อมรพงษ์วชิรมน
อาทิตย์สิทธิพรชัย
เอกชัยคล้ายทอง

นักศึกษา

กชกรเล็กวิจิตรธาดา
กชพลคูหารัตนไชย
กติกาใจกล้า
กรกนกคล่องวาณิชกุล
กรกมลลัญจนเสถียรชัย
กิจพัฒน์ลือสิงหนาท
กุลปรียาวิริยะอมรชัย
คงกฤษเตชะอภัยคุณ
จิรัฐาจันทรอัมพร
เฉลิมภรณ์บุษบง
ชนกานต์จินดาโรจนกุล
ชนชลไตรรัตนประดิษฐ์
ชนิกานต์อินทรสุขสันติ
ชนิดากันนะ
ชนิภรณ์อนันต์วัฒนานนท์
ชัชชนเสนาวิน
ชุติมณฑน์ฑีฆวาณิช
ญาณพัฒน์ทรัพย์มณีนุกุล
ญาณสิณีหงส์เลิศนภากุล
ณภัทรนะลำเลียง
ณัฐกานต์ไตรตานนท์
ณัฐการโรจน์กาญจนพร
ณัฐณิชาปริยัติดุลภาค
ณัฐนันท์วัฒนอเนก
ณัฐพลบุญช่วย
ณัฐภัทรคำนังสิทธิ
ณัฐรวีขุมจันทร์
ดวงหทัยจีรเธียรนาถ
ต้นฝนดามัง
เตชน์ศิษฐ์ธนสรรวนิช
ทิพย์วรรณลิ่มสกุล
ธงไชยพูนพิริยะ
ธนพัฒน์สุนาถวนิชย์กุล
ธนภัทรปฐมกุลมัย
ธนวรรณวณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ธนานนท์เหล่ากุลดิลก
ธเนศอัศวกวินทิพย์
ธีรชัยเพียรสิริรัตน์
ธีรพัฒน์เอกศรีวงศ์
ธีรภัทร์วงศ์มณีรุ่ง
ธีรภัทรศิริวรรณ์
ธีรศักดิ์  นครน้อย
นพรัตน์จูฑศรีพานิช
นลินไพรัชวรรณ
นวพลเยี่ยม
นันท์นภัสจองคำ
นันทพรไชยสุขทักษิณ
เนาวรัตน์แสนจันดี
บุญธิดาตระกูลฉาง
บุรนีอนุรักษ์กุลกิจ
เบญจาเสรีวิสัย
ประภาพรเจิ้ง
ปรัชญ์ชวินเหลาหชัยอรุณ
ปรางวิวรรธนดิฐกุล
ปัณณ์พัฒน์  จันทร์มณี
ปารณีย์ลีฬหาทร
ปุณณพิชญ์สู่พานิช
พงศ์พลพันธพฤกษ์
พนิตนาฎคงกระพันธ์
พรพัฒน์  ธีรโสภณ
พลอยไพลินภู่สันติสัมพันธ์
พัชยาสิทธิสาริบุตร
พัฒน์นรีกิตติชัยธนะกุบ
พัดชาชูพุทธิพงศ์
พัลลภาหลินศุวนนท์
พัสกรวศินวสุกุล
พาขวัญกุลชุติสิน
พิชชาพรบูรณะคุณาภรณ์
พิมสิรินันทวิภาวงศ์
เพ็ชรไพลินภู่สันติสัมพันธ์
เพิ่งเฉลยธรรมาณิชานนท์
ภรณ์ทิพย์ตั้งธนะวัฒน์
ภาวิณีตันกิตติวัฒน์
ภิญญดาอัครจรัสโรจน์
ภิภพสุทธิประภาภรณ์
รงรองพรหมจันทร์
รติรัตน์ธนพิชญ์พงษ์
รัฐฐากรสุเมธเชิงปรัชญา
รัตนพรภัทราคร
รุ่งทิวาจิรวิวัฒน์เสรี
วชิระตันติฤทธิพร
วณิชชญาตั้งสำเริงวงศ์
วรนุชเชษฐภักดีจิต
วสวัตต์ปราณีโชติรส
วัจน์กรเสือดี
วิลาสินีวิจิตรานนท์
วิสมาวิทยานุกรกิจ
วีรดาวรชาติ
ศรวณีย์ไชยรัตน์
ศรัณย์จันทร์เจริญ
ศวิตาศุภาโกมลนันท์
ศศธรเมลานนท์
ศิวาพรสัจเดว์
สาธิมาเอี่ยมวรวุฒิกุล
สินนภาแหวนดวงเด่น
สิริธิดาพงษ์สุพจน์
สิริพิมพ์พฤกษ์ไพบูลย์
สุทธินีกนกพูนสิน
สุรกฤษณ์จีนงาม
สุลาวัณย์แววสง่า
โสภิตรัตนสุมาวงศ์
หทัยพันธ์เพียรเวช
อธิศธำรงเลิศสกุล
อภิวัฒน์ไชยวัฒน์
อรณิชาผูกทวนทอง
อาชว์ลิขิตกุลธนพร
อาทิตยาดวงตา
อารยาธารีจารุ

สมทบ

จารุมาศกานตศิลป์
ญาดากุลพิรัลกิตติ์
ฐิติรัตน์ภูริปรัชญา
พธูสุระประเสริฐ
ระวิวรรณวงศ์วานวัฒนา
ศิริรัตน์งามพสุธาดล
ศิริลักษณ์ศรีพัฒนาภรณ์
สงวนเดชพิทักษ์
สุภารัตน์เกษเจริญคุณ

ไม่ใช่สมาชิก

กานต์กวีเรือนแก้ว
จารุมาศกานตศิลป์
จิรัฏฐ์เมธะพันธุ์
ธนพัฒน์แสงวัฒนะรัตน์
นานาจูมงคล
ศิริลักษณ์ศรีพัฒนาภรณ์
สุธินันท์สขสุทธิพันธ์
สุพรรษาพงศ์ติวัฒนากุล
สุภารัตน์เกษเจริญคุณ
หทัยชนกภารการ
อริสารัสท์
MarinaThe
PatriciaYeong