สมัครสมาชิกนักศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่
 2. หนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรจากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ชำระค่าสมัครสมาชิก

 • ค่าสมัครสมาชิก
  ค่าแรกเข้า 500 บาท
  ค่ารายปี 500 บาท 3 ปี
  รวม 2,000 บาท

  สมาชิกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญจะต้องไม่มีการค้างชำระค่าบำรุงรายปี

 • เช็คของขวัญหรือเช็คส่วนตัว
  สั่งจ่าย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  ส่งมาที่ ทพญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
  ตู้ปณ. 2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002
  โทร. 08-6338-6966
 • โอนเงินเข้าบัญชี
  สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 123-1-16694-5
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ข้อมูลทันตแพทย์

[formidable id=38]