จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11 – 12 กรกฎาคม 2562

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11 – 12 กรกฎาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ออกบูธแสดงสินค้าในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2562

เนื่องจากในวันที่11 – 12 กรกฎาคม 2562 สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย จะจัดงาน ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในงานดังกล่าวจะมีทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน และจะมีการออกบูธ แสดงสินค้าด้วย ในราคาโต๊ะละ 30,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการออกบูธแสดงสินค้า ดังรายละเอียดที่แนบมาหรือที่ www.thaiortho.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยความนับถืออย่างสูง
ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย โทร.089-696-2233
ประธานฝ่ายจัดประชุมและประชาสัมพันธ์

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11 – 12 กรกฎาคม 2562
สถานที่: Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld
*บริษัทใดที่ชําระเงินมาก่อนเต็มจํานวน จะได้รับสิทธิเลือกบูธก่อน

30,000 ฿