Online Payment

ในกรณี​โอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM

ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 123-1-16694-5