ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: thaiortho@gmail.com

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่, เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซด์, การจองบูธแสดงสินค้า

ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย
โทร. 089-696-2233
อีเมล: prinya@yahoo.com

 

ฝ่ายทะเบียน, การลงทะเบียนทางไปรษณีย์, การลงทะเบียน online, การสมัครสมาชิกสมาคม, แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่

ทญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
โทร. 086-338-6966
อีเมล: registrar@thaiortho.org, giffy042@gmail.com
ที่อยู่ส่งเอกสาร: ตู้ปณ.2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002

 

ติดต่อลงโฆษณาใน Braces News

ทญ. อัญชลิกา สงวนดีกุล
อีเมล: nujeab91@hotmail.com

 

ฝ่ายเหรัญญิก, ออกใบเสร็จ, ชำระเงิน

ทพ. ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์
โทร. 081-835-7283
อีเมล: thachpan@gmail.com

อีเมลถึงเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อ

LN_Web_1920

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

สำหรับทันตแพทย์

ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเฉพาะทาง

สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน