การประชุมวิชาการออนไลน์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมวิชาการออนไลน์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563


 

REGISTER NOW!!

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการประชุมวิชาการออนไลน์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 . เป็นต้นไป โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:15 – 15:15 . (CE credit = 4)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ (คลิกที่ไอคอน zoom)

(หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย และได้รับการ approved ท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันเพื่อเข้าสู่การประชุม)

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก จะมีค่าลงทะเบียน 1,000บาท (รับจำกัดจำนวน 100 คนเท่านั้น โดยการลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว โดยชำระค่าลงทะเบียนได้ที่นี่)

และหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนประชุมตาม link ด้านบน หรือสแกนที่ QR code ด้านบน

ท่านที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ไว้แล้ว จะยกยอดไปยังการประชุมวิชาการปลายปีในเดือนพฤศจิกายน 2563 ครับ

หากท่านประสงค์ที่จะขอคืนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางช่องทางดังนี้ครับ

Email: thaiortho@gmail.com

LINE: @ThaiOrtho