ขอแจ้งเลื่อนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 1/64 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์@เซ็นทรัลเวิลด์