ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมวิชาการสมาคมฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19