จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 6-7 กรกฎาคม 2558 @ CentralWorld

boothfloorplan

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า 6-7 กรกฎาคม 2558
Dental Trade Exhibition at foyer of World Ballroom floor 23rd
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

โต๊ะที่ยังว่าง : 11 – 13, 36 – 38

(จองได้เฉพาะ ขายสินค้าทางทันตกรรมเท่านั้น)

1 Dental Monitoring
2 Dental Innovation
3 JICO

4 WMO
5 Healthco
6 Ortho Safe
7 Siam Premiere
8 Pacific Medical
9
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10 Dent – Mate
14 หจก.อินต้าเอ็นเตอร์ไพร์ (Dr. BOPLUS)

15 HT Co., Ltd. (Korea)
16 BL HUA
17 บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

18 Premier Medsply
19 Global
20 Dental Vision
21 GD4

22-23 W & H
24-25 Accord
26-27 3M Unitek

28 Orthodontic Line
29 Infinity
30 บริษัท เดอะไชน์ จำกัด
31 E for L Aim

32-33 Listerine
34 Essix Clear Aligner Service Center
35 บริษัท ทันตสยาม จำกัด
39 Colgate
40 DKSH (Thailand) Limited
41 Sirona Dental Systems

วิธีชำระเงิน

1.โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่บัญชี 046-7-01880-0
ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ส่งหลักฐานการโอนเงินและหมายเลขโต๊ะมาที่ email: prinya@yahoo.com

หรือ 2. เขียนเช็คสั่งจ่าย “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย”
ส่งมาที่     ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย
26/64 ชาเทรียมคอนโดมิเนียม
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

แล้วโทรแจ้งหมายเลขโต๊ะที่ ทพ.ปริญญา 089-696-2233
หรือ email: prinya@yahoo.com

IMG_7594

IMG_7596

IMG_7599