จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 4-5 กรกฎาคม 2559

boothfloorplan

Dental Trade Exhibition in the foyer of the World Ballroom on the 23rd floor at

Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

โต๊ะที่ยังว่าง : 12, 13, 25, 34 - 37

(จองได้เฉพาะ ขายสินค้าทางทันตกรรมเท่านั้น)

1-2บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนทิค ซิสเต็ม จำกัด
3Acteon (Thailand)
4บริษัท เเอพพลิเเคด จำกัด
5Healthco
6Ortho Safe
7W & H
8Pacific
9Orthodontic Line
10-11บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนทิค ซิสเต็ม จำกัด
14JICO
15บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด
16บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
17 - 18Sirona Dental Systems
19 - 203M Unitek Thailand
21GD4
22Premiere Med Supply
23HT Co., Ltd. (Korea)
24บริษัท เดอะไชน์ จำกัด
26Accord
27ทันตสยาม
28Orthodontic Line
29WMO
30Welcare Orthodontics
31บริษัท B Better Care
32 - 33Listerine
38Dental Innovation
39Colgate
40อุดมเมดิคอล
41บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด

S__31686674

S__31686683

S__31686686

S__31686687