จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 4-5 กรกฎาคม 2559

boothfloorplan

Dental Trade Exhibition in the foyer of the World Ballroom on the 23rd floor at
Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

โต๊ะที่ยังว่าง : 12, 13, 25, 34 – 37

(จองได้เฉพาะ ขายสินค้าทางทันตกรรมเท่านั้น)

1-2 บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนทิค ซิสเต็ม จำกัด
3 Acteon (Thailand)
4 บริษัท เเอพพลิเเคด จำกัด
5 Healthco
6 Ortho Safe
7 W & H
8 Pacific
9 Orthodontic Line
10-11 บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนทิค ซิสเต็ม จำกัด
14 JICO
15 บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด
16 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
17 – 18 Sirona Dental Systems
19 – 20 3M Unitek Thailand
21 GD4
22 Premiere Med Supply
23 HT Co., Ltd. (Korea)
24 บริษัท เดอะไชน์ จำกัด
26 Accord
27 ทันตสยาม
28 Orthodontic Line
29 WMO
30 Welcare Orthodontics
31 บริษัท B Better Care
32 – 33 Listerine
38 Dental Innovation
39 Colgate
40 อุดมเมดิคอล
41 บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด

S__31686674

S__31686683

S__31686686

S__31686687