คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

IMG_9710

IMG_9711

IMG_9712