ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ”

CLP-Project-KU

ความพิการปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการของใบหน้าและขากรรไกรที่มีผลต่อสุขภาพทางกายของผู้ป่วยรวมทั้งมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยและครอบครัวความพิการนี้ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมจะสามารถแก้ไขความผิดปกติและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

แม้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาจากภาครัฐเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้ป่วยมีฐานะยากจนจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาตามศูนย์ต่างๆที่ให้การดูแลรักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย ได้เห็นปัญหานี้ จึงได้จัด “โครงการ ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2549-2555 เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนา และครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย จัดหารายได้มอบให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเดินทางมารับการรักษาดังกล่าวและเพื่อหาทุนเพิ่มเติมแก่กองทุนที่ใช้จ่ายในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการ “โครงการ ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ต่อ ในปี พ.ศ. 2557-2559 โดยหวังว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย มาร่วมบริจาคเพิ่มเติม

โดยผู้สนใจบริจาคสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่

บัญชี โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 551 – 425275 - 9

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษีได้

เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนมาที่ Email: happysmile.happyheart@gmail.com

สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ 094-1736795 หรือ 081-5926900

โครงการยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 043-202863, 094-1736795, 081-5926900

คลิกดูแผ่นพับของโครงการและรายละเอียดการบริจาคได้ที่นี่