การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2557 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จัดที่ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand@Central World

Conference Info at a Glance:

10 พฤศจิกายน 2557:

เรียนรู้เทคนิคทางคลินิกที่มี Evidence-based เรื่องของ growth modification, orthodontic biomechanics และ implant orthodontics โดย Assoc.Prof. Mithran Goonewardene ท่านจบการศึกษาจาก Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA. ท่านมีประสบการณ์ในการสอน ณ University of Western Australia มาเป็นระยะเวลาสามสิบปี

11 พฤศจิกายน 2557:

ถ้าเราไม่รู้ สู้เขาไม่ได้แน่ จะไม่แย่ ควรรู้เขารู้เรา” พลาดไม่ได้ บรรยายโดยวิทยากรไทยคุณภาพชั้นนำจากทั่วประเทศ

จองโต๊ะแสดงสินค้าคลิกที่นี่ครับ

Download จดหมายเชิญประชุมที่นี่ครับ

Download กำหนดการประชุมได้ที่นี่ครับ

ค่าลงทะเบียน (สำหรับคนไทย)

ค่าลงทะเบียน (บาท) ภายใน 1 พ.ย.
หลัง 1 พ.ย. และหน้างาน
สมาชิกนักศึกษาสาขาจัดฟัน 5,000 6,000
สมาชิกสมาคมฯ 6,000 7,000
ไม่ใช่สมาชิก 7,000 8,000

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1) ลงทะเบียน online ผ่านบัตรเครดิต click ที่นี่ ครับ

ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียน online กรุณา Download ใบลงทะเบียน ที่นี่

2) เช็ค a/c payee only สั่งจ่าย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ธนาคาร………………………………………… สาขา………………………………เลขที่ …………………………

3) โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 123 -1-16694 -5

4) ชำระด้วยบัตรเครดิต โดยแฟกซ์ (02-513-1424) ให้กรอก credit card authorization form

ชำระโดยวิธี 2) – 4) ส่งใบลงทะเบียนและเช็ค หรือ เอกสารโอนเงิน ที่

ทญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์ 31/53 ซ.ลาดพร้าว 23 จตุจักร กทม. 10900 โทร 081-426-4514

สำหรับการโอนเงิน และ credit card authorization แฟกซ์ที่ 02-513-1424 รับ Fax 10.00 – 20.00 น.)

หรือ scan หรือ ถ่ายรูป ส่งไปที่ thaiorthoepay@gmail.com

Registration Information for Conference Participants from Overseas

The third ThaAO’s scientific meeting for 2014 will be held on Monday 10 and Tuesday 11, November at Bangkok Convention Centre @ CentralWorld (World Ballroom on 23rd floor).

Conference Info at a Glance:

10 November 2014:

We are excited to inform you that Assoc.Prof. Mithran Goonewardene, from the University of Western Australia, will be sharing his work experience and knowledge with us for the whole day. His evidence-based presentations will involve interesting clinical techniques that utilize several orthodontic concepts including growth modification, orthodontic biomechanics and orthodontic implants.

11 November 2014:

All scientific programs for today will be in Thai and will be presented by several well-known lecturers from leading institutions in Thailand.

Registration Information

Registration Fee: 2,000 THB

Methods of Payment: Credit Card (Visa and MasterCard only), Online Payment: Please click here

Contact Information

Dr. Piyathida Jittanun

Email: kaeortho@yahoo.com